Faiz Oranları Listesi

Yasal Faiz (01.01.2006 - ) (%9) 
19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Avans Faizi (3095 S. K.) (01.01.2015 -) (% 10,5) 
04.03.2015 tarih ve 29285 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Muhasebat Gn.Md.Gn.Tebliği eki gereği güncellenmiştir.

Reeskont - İskonto Faizi (3095 S. K.) (01.01.2015 -) (%9) 
04.03.2015 tarih ve 29285 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Muhasebat Gn.Md.Gn.Tebliği eki gereği güncellenmiştir.

Avans Faizi (Merkez Bankası) (14.12.2014 -) (%10,5) 
TCMB Web sayfasından Reeskont ve Avans Faiz oranları uyarınca 14.12.2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Reeskont - İskonto Faizi (Merkez Bankası) (14.12.2014 -) (%9)
TCMB Web sayfasından Reeskont ve Avans Faiz oranları uyarınca 14.12.2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Mevduata Uygulanan Azami Faiz (Merkez Bankası) (31.01.2014 -) (%20)
TCMB 05.02.2015 tarih ve 1059 sayılı yazıları ve EVDS verileri birlikte değerlendirilerek güncellenmiştir.

Mevduata Uygulanan Azami Faiz (Fiili) (    01.10.2015 -) (%11,9)
TCMB 05.02.2015 tarih ve 1059 sayılı yazıları ve EVDS verileri birlikte değerlendirilerek güncellenmiştir.

İşletme Kredilerine Uygulanan Azami Faiz (Fiili) (01.11.2011 -) (%25)
11.05.2012 tarih ve 9394 sayılı T.C.Merkez Bankası yazısı gereği güncellenmiştir.

Dolara Uygulanan Azami Faiz (1 Yıl Vadeli) (09.12.2011 -) (%7)
TCMB 05.02.2015 tarih ve 1059 sayılı yazıları ve EVDS verileri birlikte değerlendirilerek güncellenmiştir.

Euroya Uygulanan Azami Faiz (1 Yıl Vadeli) (08.12.2011 -) (%7)
TCMB 05.02.2015 tarih ve 1059 sayılı yazıları ve EVDS verileri birlikte değerlendirilerek güncellenmiştir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Akdi Faiz TL (01.01.2016 -) (%2,02)
TCMB 28.11.2015 tarih ve 2015-70 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu gereği güncellenmiştir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Akdi Faiz USD (01.01.2016 -) (%1,62)
TCMB 28.11.2015 tarih ve 2015-70 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu gereği güncellenmiştir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Akdi Faiz EUR (01.01.2016 -) (%1,62)
TCMB 28.11.2015 tarih ve 2015-70 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu gereği güncellenmiştir.

Ticari Temerrüt Faizi (TTK.m.1530/7) (01.01.2016 -) (% 11,5)
TCMB Web Sayfası İstatistikler/Piyasa Verileri alanından 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Bankalarca Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Faiz (01.04.2016 -) (%14,15)
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

USD Mevduata Bankalarca Fiilen Uygulanan Azami Yıllık Faiz (01.11.2015 -) (%4,5)
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

EURO Mevduata Bankalarca Fiilen Uygulanan Azami Yıllık Faiz (01.11.2015 -) (%4,5)
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

USD Mevduata Kamu Bankalarınca Fiilen Uygulanan Azami Yıllık Faiz (01.11.2015 -) (%2,5)
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

EURO Mevduata Kamu Bankalarınca Fiilen Uygulanan Azami Yıllık Faiz (01.11.2015 -) (%3,5)
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden 20.01.2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
09.08.2016 15:45:00