13 Şubat 2017 - Güncellemesi

1- İcra takiplerinde birden fazla alacak vekili sistemi yapıldı
2- İcra takiplerinde tarih kutuları modern hale getirildi.
3- Ödeme emirlerinde hemen ödendiğinde butonu eklendi.
4- İcra dilekçeleri eklendi.
13.02.2017 11:45:00